ថ្មភក់

  • ការសាងសង់ថ្មភក់ក្រហមសម្រាប់ជញ្ជាំងខាងក្រៅ ក្បឿងថ្ម

    ការសាងសង់ថ្មភក់ក្រហមសម្រាប់ជញ្ជាំងខាងក្រៅ ក្បឿងថ្ម

    ថ្មភក់ពណ៌ក្រហមគឺជាថ្ម sedimentary ទូទៅដែលទទួលបានឈ្មោះរបស់វាដោយសារតែពណ៌ក្រហមរបស់វា។វាត្រូវបានផ្សំឡើងជាចម្បងនៃរ៉ែថ្មខៀវ, feldspar និងអុកស៊ីដដែក ដែលជាសារធាតុរ៉ែដែលផ្តល់ឱ្យថ្មភក់ពណ៌ក្រហមនូវពណ៌ និងវាយនភាពរបស់វា។ថ្មភក់ក្រហមអាចត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗគ្នានៃសំបកផែនដី ហើយត្រូវបានគេរកឃើញនៅកន្លែងជាច្រើនជុំវិញពិភពលោក។