ថ្មក្រានីតបៃតង

  • បន្ទះថ្មប្រេស៊ីល verde butterfly ថ្មក្រានីតពណ៌បៃតងសម្រាប់ countertops ផ្ទះបាយ

    បន្ទះថ្មប្រេស៊ីល verde butterfly ថ្មក្រានីតពណ៌បៃតងសម្រាប់ countertops ផ្ទះបាយ

    ថ្មក្រានីតពណ៌បៃតងមេអំបៅគឺជាថ្មក្រានីតពណ៌បៃតងងងឹតដែលមកពីប្រទេសប្រេស៊ីល។វាគឺជាថ្មក្រានីតពណ៌បៃតងរបស់ប្រេស៊ីល ហើយវាមានពណ៌បៃតងច្រើន ហើយវាក៏មានចំណុចខ្មៅ និងស និងបន្ទាត់មួយចំនួនផងដែរ។ថ្មនេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់កម្រាលឥដ្ឋ ការតោងជញ្ជាំង និងបញ្ជរផ្ទះបាយ ដែលនឹងធ្វើឱ្យវាកាន់តែប្រើប្រាស់បានយូរ និងពហុមុខងារ។